για μάς,  η εμπειρία της απόλαυσης του Φί, είναι στην αρμονία των αισθήσεων

Γιάννης Κουλελής

Μαρία Κοψαχείλη

ΦΊ ARTISAN LIQUEUR FATOURADA
GRAPE MARC DISTILLATE WITH BERGAMOT & ORANGES